EU e-Privacy Directive

logo 29erclass red

                                       logo 29er logo 29er

Future Championships

2014 29er News

2014 29er Worlds

29erWorldsLogo 2014 IMG 0205

Congratulation to Kurt Hansen & Harry Morton - 2014 World Champions!

2014 29er Worlds Final Results

Kingston, Ontario, Canada

Aerial Video sponsored by 49er.ca 

Follow along via: Worlds Website Twitter: @Int29er, or Facebook: Int29erClass

↑ Top